Villkor & Betingelser

Senast uppdaterad: 29.08.2018

Läs dessa användarvillkor (”Villkor”, ”Användarvillkor”) noggrant innan du använder dig av https://stockvideogames.com (”Tjänsten”) som drivs av Stock Video Games (”oss”, ”vi” eller ”vår”).

Din tillgång till och användning av denna tjänst är villkorad av att du accepterar och följer följande villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare liksom andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att komma åt eller använda Tjänsten accepterar du att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte håller med någon del av villkoren finns möjligheten att du inte kommer komma åt tjänsten.

Konton

När du skapar ett konto hos oss behöver du tillhandahålla information som är korrekt, fullständig samt aktuell. Om du misslyckas med detta kommer det innebära ett brott mot villkoren, vilket kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto på vår service.

Du är ansvarig för att skydda det lösenord du använder för att komma åt Tjänsten, och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, vare sig ditt lösenord är med vår service eller en tredjepartstjänst.

Du godkänner därtill att du inte kommer lämna ditt lösenord till någon tredjepart. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om eventuella brott mot säkerheten eller delges obehörig användning av ditt konto.

Immateriell äganderätt

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli den exklusiva egendomen hos Stock Video Games och dess licensgivare.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredjeparts-webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Stock Video Games.

Stock Video Games har ingen kontroll över, liksom tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis på tredjeparts-webbplatser eller tjänster. Du bekräftar och accepterar att Stock Video Games varken direkt eller indirekt är ansvarigt för skada eller förlust som orsakas, eller påstås vara orsakad, av eller i samband med användning av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för tredjepartswebbplatser eller -tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller upphöra med att tillgodose vår tjänst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i de villkor som enligt deras natur bör övergå uppsägning ska inkludera uppsägning – inklusive men inte begränsat till äganderätt, garantivillkor, ersättning och ansvarsbegränsningar.

Vi kan säga upp eller upphäva ditt konto omedelbart, utan tidigare meddelande eller ansvar, av någon anledning – inklusive men inte begränsat till om du bryter mot villkoren.

Vid uppsägning upphör din rätt att nyttja Tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du sluta använda tjänsten.

Varning

Din användning av Tjänsten är på egen risk. Tjänsten tillhandahålls såsom den är tillgänglig och i existerande skick. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått. Detta är inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, bristande överträdelse eller resultat.

Relevant lagstiftning

Dessa Villkor ska regleras och tolkas i enlighet med Sveriges lagar, utan hänsyn till potentiell lagkonflikt i andra länder.

Vår underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor anses inte som ett upphävande av vederbörande rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller oförklarlig av en domstol kommer de återstående bestämmelserna i dessa Villkor att förbli i laga kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår service och ersätter eventuella tidigare avtal som kan finnas mellan parterna om tjänsten.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst efter eget gottfinnande ändra eller ersätta dessa villkor. Om en översyn är väsentlig kommer vi att ämna tillhandahålla denna minst 30 dagar innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas enligt vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att sådana ändringar trätt i kraft accepterar du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, kontakta oss.